HRVATSKA GLAZBENA UNIJA,
Ivana Broza 8a, Zagreb
OIB: 49903072647

PRIJAVNICA - NATJEČAJ “JER SVIRATI SE MORA“Poštovani,

prijava programa/projekta za NATJEČAJ “JER SVIRATI SE MORA“ je trajala od 16.11.2020. - 22.12.2020.

U slučaju potrebe, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu: jersviratisemora@hgu.hr

Predsjedništvo Hrvatske glazbene unije